Happy Birthday!

Vỏ Hiếu Cẩn Feb 12 Phạm Huyền Vủ Feb 21 Lưu Ngoc Châu Feb 28 Mến chúc Bạn Đầu Năm ăn Tết vui, thêm ngày Sinh Nhật tháng nầy Hạnh Phúc bên Gia đình,luôn nhiều sức khoẻ và May mắn NgocDung va nhom Peda

Tuesday, September 1, 2009

10,000 bài hát trước 1975

Có trên 10,000 bài hát tiền chiến
Subject: Album Nhạc xưa _ Audio by album


http://music.hatnang.com/audio/by/album.....Có nhiều giọng ca tưỡng như là đã đi vào quên lãng vì những ca-sỉ nầy đã vĩnh-viễn ra đi, hoặc đã giải nghệ vì tuổi tác,nhưng vẩn được lưu giữ trong Kho Tàng Am Nhạc nầy( trên 1000 dĩa nhựa 45,33 tours,cassette,CD.... với trên 10.000 bài hát!).Xin quí vị và các bạn click vào link website tren đây và mở bất cứ dỉa nào và bài hát nào mình thích nghe là thưỡng-thức được ngay,không cần phải download rắc rối......
Dinh-Tiến Dũng


sưu tầm
Hải Thục
Sandiego

4 comments:

đệ tử không túi said...

Không biết các ACE ở đay có biết trang hatnang.com này dời đi đâu rồi không? Thật tiếc một kho tàng nhạc xưa nay đã biến mất.

holiscent said...

Em cũng muốn hỏi như trên huhuhu

holiscent said...

Em cũng muốn hỏi như trên huhuhu

lien le quang said...

Trang Hatnang đả đóng cửa. Xem tạm tại trang nầy
http://nhac.vn/playlist-tuyen-tap-nhac-xua-nhung-khuc-tinh-ca-1954-1975-pl5JR?st=sorp73