Happy Birthday!

Đinh T Hoàng Yến aug 03 Ngô Nhân Hậu aug 10 Nguyễn Thái Hoàng aug 13 Trần Mạnh Hùng aug 20 Nguyễn thanh Vân aug 28 Mến chúc các bạn nhiều niềm vui ngày Sinh Nhât với gia đình,luôn nhiều sức khoẻ và may mắn. Ngocdung và nhóm Peda /b>

Tuesday, September 1, 2009

10,000 bài hát trước 1975

Có trên 10,000 bài hát tiền chiến
Subject: Album Nhạc xưa _ Audio by album


http://music.hatnang.com/audio/by/album.....Có nhiều giọng ca tưỡng như là đã đi vào quên lãng vì những ca-sỉ nầy đã vĩnh-viễn ra đi, hoặc đã giải nghệ vì tuổi tác,nhưng vẩn được lưu giữ trong Kho Tàng Am Nhạc nầy( trên 1000 dĩa nhựa 45,33 tours,cassette,CD.... với trên 10.000 bài hát!).Xin quí vị và các bạn click vào link website tren đây và mở bất cứ dỉa nào và bài hát nào mình thích nghe là thưỡng-thức được ngay,không cần phải download rắc rối......
Dinh-Tiến Dũng


sưu tầm
Hải Thục
Sandiego

No comments: