Happy Birthday!

Vỏ Đăng Lành oct 05 Dương Kim Liên oct 08 Nguyễn Kim Thục oct 12 Nguyễn Quới Phước oct 15 Đào Văn Lộc oct 25 Mến chúc Các Bạn ngày Sinh Nhật vui ,Hạnh Phúc với gia đình luôn khoẻ mạnh và luôn may mắn Ngocdung và nhóm Peda /b>

Friday, October 2, 2009

100 bản nhạc Pháp bất hủMời thưỡng thức 100 bản nhạc Pháp bất hủ

http://www.malhanga.com/musicafrancesa/Player.swf

PQT
Canada

No comments: