Happy Birthday!

Phạm Phi Yến april 15 Mến chúc Phi Yến một ngày Sinh Nhật Hoàn Hảo và luôn nhiều Sức Khoẻ Ngocdung và Nhóm Peda

Sunday, January 16, 2011

THƠ VUI VỀ CHỒNG .

Lâu nay thắc mắc đàn bà
Thế còn nam giới nghĩa là chi đây ?
Là toàn viễn ảnh chông gai
Là người thay đổi đang ngày hoá đêm.
Tâm tinh đổi trắng thay đen
Đam mê mọi thứ liên miên chẳng chừa.
Bạc bài, gái rượu đều ưa,
Lăng nhăng, hứa hẹn, nào vừa lòng đâu.
Ngông nghênh, phè phởn, càu nhàu,
Lè phè, chểnh mảng, chẳng sao, vội gì
Lại thêm có lúc chi ly,
Mặt nhăn, mày nhó mỗi khi vợ nhà
Shopping, may sắm lụa là,
Mặc dù vợ cũng tỏ ra ngoan hiền.
Chồng là khó tánh, ngang nhiên,
Khi bàn đại sự, ép liền “ đối phương “ ,
Đời nào chịu nhịn, chịu nhường,
Hầm hầm, giận lẫy, nét thường lộ ra,
Khác chi bạn gái chúng ta,
Phái nam, phái nữ đều là người thôi.

THẾ NÊN CHỚ NGHĨ XA XÔI
DÙ NAM HAY NỮ, NGÀN ĐỜI, GIỐNG NHAU.

V.P.L
Bordeaux
30 / 10 / 2010

No comments: