Happy Birthday!

Trần Thượng Hải sept 01 Nguyễn t Bích Thuỷ sept 01 Đào văn Phước sept 01 Cao Thu Thuỷ sept 20 Vỏ Thị Hạnh sept 24 Mến chúc Sinh Nhật các bạn.Vui nhiều với gia đình ngày hiếm có nầy:Hạnh Phúc,May Mắn và luôn nhiều Sức Khoẻ. Ngocdung và nhóm Peda /b>