Happy Birthday!

Phạm Phi Yến april 15 Mến chúc Phi Yến một ngày Sinh Nhật Hoàn Hảo và luôn nhiều Sức Khoẻ Ngocdung và Nhóm Peda

Thursday, August 20, 2009

Trò chơi lành mạnh tại Cali!Tháng giêng tụ họp Bolsa,
Bầu cua cá cọp, cát tê, bài cào.
Tháng hai, xì dách Harrah,
Tháng ba, không nghĩ Pauma tới liền.
Tháng tư, rầu rĩ nằm nhà,
Để ta sắm sửa chờ thời tháng năm.
Tháng năm, nhất định đi xa,
Vegas vạn tuế có ta đây nè!
Tháng sáu mệt mõi tấm thân,
Quyết chí gỡ lại đến gần Pala.
Tháng 7 hy vọng mỏng manh,
Chạy đến "Valley View" để ăn tôm hùm.
Tháng tám, vừa trúng một phen,
Laughin, Viejas đến liền một khi.
Tháng chín đầu cổ chôm bôm,
Thức đêm đánh bạc xuống cân đều đều,
Nghĩ nhà ăn uống thoả thê,
Quyết lấy lại sức để đi sòng bài.
Tháng mười chảy chuốc láng con,
Hy vọng một cú thần tài gọi ta.
Morango đường thật là xa,
Cũng ráng mò tới để ta trổ tài.
Tháng mười một số thật không may,
Trở lại Vegas, xem ai hơn mình!
Tháng chạp, gần Tết đến nơi,
Nghĩ ngơi cho khoẻ để chờ tháng giêng.
Đỏ đen là số ở trời,
Trời kêu, cứ dạ biết làm sao đây!

Lily Kwang

La

No comments: