Happy Birthday!

Đinh T Hoàng yến- Aug 3 Ngô Nhân Hậu – August 10 Nguyễn Thái Hoàng- Aug 13 Trần mạnh Hùng- Aug 20 Nguyễn Thanh Vân- August 28 Mến chúc các bạn được thêm 1 tuổi, nhiều niềm vui ngày Sinh Nhật,luôn nhiều sức khỏe và hanh phuc Ngocdung và nhóm Peda67