Happy Birthday!

Pham T Ngocdung. Nov 09 Trinh công Đạt. Nov 11 Đinh T Hồng Nguyệt Nov 13 Nguyển T Ánh Nguyệt Nov 29 Mến chúc các bạn ngày Sinhnhat như ý và nhiều Hạnh Phúc Ngocdung và nhom peda 67

Thursday, May 31, 2012

Các khu ẩm thực ở Nha Trang

Am Thuc Nha Trang

http://www.youtube.com/watch?v=44fS0rnZwWo&feature=related
suu tam
Than/Kimhoan
Paris

No comments: